Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Zatrzymanie prawa jazdy za nieopłacone alimenty? Padł pomysł
Bartosz Onuczyński
Bartosz Onuczyński 11.02.2024 15:05

Zatrzymanie prawa jazdy za nieopłacone alimenty? Padł pomysł

Fragment prawa jazdy
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Niepłacenie alimentów to problem, który dotyka nie tylko finansowo, ale również emocjonalnie tysiące rodzin w Polsce. W obliczu tego wyzwania, legislatorzy poszukują skutecznych metod, aby zmotywować dłużników do uregulowania swoich zobowiązań. Jedną z takich dróg jest możliwość zatrzymania prawa jazdy. Jakie są przesłanki tego działania i czy może ono rzeczywiście stanowić kluczową zachętę do zmiany postępowania?

Walka z niepłaceniem alimentów: Zatrzymanie prawa jazdy jako mobilizująca strategia

Nieuregulowane alimenty stanowią poważny problem w Polsce, dotykając nie tylko dzieci, ale także osłabiając stabilność finansową rodzin. Według statystyk, ponad 289 tysięcy osób, głównie mężczyzn, nie spełnia swoich zobowiązań alimentacyjnych, co przekłada się na kwotę prawie 15 miliardów złotych zaległych świadczeń na koniec listopada 2023 roku. W obliczu tego wyzwania, legislatorzy szukają skutecznych metod, aby zmotywować dłużników do regulowania swoich zobowiązań, zatrzymując w niektórych przypadkach prawo jazdy.

Wielki problem Biedronki, poszło o SMS-y. UOKiK w akcji Rewolucja w NFZ. Na takie rozwiązanie Polacy czekali latami

Przesłanki zatrzymania prawa jazdy za niepłacenie alimentów

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 2007 roku, procedura zatrzymania prawa jazdy może być podjęta, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie reguluje tych płatności przez co najmniej pół roku, płacąc mniej niż 50% zasądzonej kwoty

Dodatkowo odmowa współpracy z organami prawnymi w kwestii złożenia oświadczenia majątkowego, rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy czy też odmowa przyjęcia proponowanego zatrudnienia mogą być również podstawą do zastosowania tej procedury. Nawet jeśli wszystkie te kryteria nie są spełnione, sam fakt braku płacenia alimentów przez co najmniej pół roku może skłonić organy do podjęcia kroków prawnych w tej sprawie.

ZOBACZ TAKŻE: Awaria na terminalu Orlenu. Setki litrów ropy trafiły do Bałtyku

Procedura zatrzymania i możliwość odzyskania prawa jazdy

W celu zatrzymania prawa jazdy osoby unikającej płacenia alimentów osoba uprawniona musi złożyć stosowny wniosek do właściwego organu administracyjnego. Procedura ta wymaga zaświadczeń komorniczych oraz innych dokumentów potwierdzających bezskuteczność egzekucji komorniczej. Jeśli dłużnik nie podejmuje współpracy w trakcie postępowania, może zostać uznany za uchylającego się od zobowiązań.

Jednakże istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy, jeśli dłużnik spełni określone warunki. Musi on m.in. regulować alimenty przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w wysokości nie niższej niż 50 proc. ustalonej przez sąd kwoty. Po spełnieniu tych warunków dłużnik może odzyskać prawo jazdy, niekoniecznie przechodząc ponownie przez egzamin. Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko wymuszenie uregulowania zaległych alimentów, ale także zachęcenie do regularnego ich opłacania, co wpływa na dobro dzieci oraz stabilność rodzin.