Tech.BiznesINFO.pl > FinTech > ZUS wydał komunikat. Chodzi o wnioski o 800+

ZUS wydał komunikat. Chodzi o wnioski o 800+

800 plus, ZUS, telefon
Marek BAZAK/East News

ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można złożyć wyłączenie przez internet od 1 lutego. Zakład poinformował też, w jaki sposób można złożyć wniosek i jakie będą w tym roku terminy wypłat. 

 

 

Wniosek o 800 plus od 1 lutego. Jak złożyć wniosek do ZUS?

Wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus można złożyć tylko elektronicznie. ZUS podaje, że wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) należy złożyć przez PUE ZUS. Matka lub ojciec, jeśli posiada numer PESEL, może  złożyć wniosek także przez:

  • aplikację mZUS
  • portal Emp@tia
  • swój bank

Jeżeli przekażesz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie masz profilu na PUE ZUS,  ZUS  założy ci taki profil na podstawie danych z wniosku.

Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musisz złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O - informuje w komunikacie ZUS. 

Do wniosku składanego elektronicznie należy też dołączyć istotne dodatkowe dokumenty - np. oświadczenie sądu opiekuńczego, zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej ( w przypadku, gdy jesteś opiekunem dziecka).

 

 

Świadczenie 800 plus na dziecko. Od 1 lutego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy

ZUS przypomina o ważnych terminach. Należy wziąć je pod uwagę, jeśli zależy nam na zachowaniu ciągłości wypłaty świadczenia.  Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2024 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2024 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku - informuje ZUS.
 

Przypomnijmy, że świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Ma do niego prawo
matka albo ojciec, albo też opiekun faktyczny dziecka. Świadczenie jest wypłacane w formie bezgotówkowej co miesiąc. 

 

 

Wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy

Jeżeli osoba wnioskująca źle wypełni wniosek, ZUS w ciągu 14 dni poprosi o poprawki. Może też wyznaczyć termin od 14 do 30 dni na  złożenie brakujących dokumentów. O konieczności wprowadzenia poprawek lub uzupełnień, ZUS poinformuje mailowo lub telefonicznie.  W przypadku, gdy nie wprowadzisz korekt w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy  wniosku. O przyznanym świadczeniu, ZUS poinformuje poprzez profil PUE ZUS, a także mailowo.