Tech.BiznesINFO.pl > FinTech > Krajowy System e-Faktur – część podmiotów nie wie, że musi z niego korzystać
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 31.12.2023 14:42

Krajowy System e-Faktur – część podmiotów nie wie, że musi z niego korzystać

faktura
Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

W nadchodzącym roku w życie wejdzie obowiązek korzystania z systemu e-faktur wystawianych z użyciem nowego Krajowego Systemu e-Faktur. Choć o zmianach wiadomo od dawna, to wątpliwości może budzić to, kto będzie musiał korzystać z KSeF-u. Część zobowiązanych nadal nie zdaje sobie sprawy z konieczności korzystania z nowych narzędzi.

Nowy obowiązek wchodzi w życie w 2024 r. Chodzi o rozliczanie faktur

Jak informuje „Rzeczpospolita” lista nieoczywistych podmiotów, które od 1 lipca 2024 będą bezpośrednio lub pośrednio korzystać z KSeF-u roku jest długa i nie ma wątpliwości, że część z nich nie podjęła działań na rzecz wdrożenia w swojej działalności Krajowego Systemu e-Faktur. Dotyczy to zwłaszcza najmniejszych przedsiębiorstw, także samozatrudnionych, choć problemy mogą napotkać także największe podmioty.

Kluczową kwestią jest to, że obowiązek wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i KSeF stanowi nie prawo regulujące działalność przedsiębiorców, lecz ustawa o VAT. W rezultacie zmiany pośrednio obejmą także te osoby, które same nie wystawiają faktur, lecz je otrzymują, np. w ramach ponoszonych kosztów. Jeśli sprzedawca lub usługodawca jest zobowiązany do korzystania z KSeF, to będzie dostarczał faktury sporządzone w tym systemie.

Podmioty zobowiązane do korzystania z KSeF-u

Oczywistością jest, że z KSeF-u będą musieli korzystać osoby o statusie płatnika VAT, ale okazuje się, że nie tylko oni. Podlegać nowemu obowiązkowi będą m.in. osoby zarabiające dzięki działalności nierejestrowanej z obrotem poniżej 200 tys. zł czy wynajmujący prywatnie lub ca cele mieszkaniowe.

Mowa więc o sytuacji, w której korzystać z KSeF-u, które nie mają nadanego NIP-u i są zwolnieni z rozliczania VAT. Od 1 stycznia 2025 roku będą musieli korzystać z systemu, nawet jeśli mają wyłącznie obowiązki ewidencyjne. Zmiany obejmą także fundacje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, których działalność jest nieodpłatna. Mimo że są całkowicie zwolnione z obowiązku płacenia VAT-u, to będą otrzymywać faktury od innych podmiotów, choćby za najem pomieszczeń.

Lista podmiotów, dla których uruchomienie nowego systemu zdawać się może mało istotne, a w rzeczywistości prawnej są zobowiązane do korzystania z KSeF-u jest znacznie dłuższa. Obejmuje między innymi korepetytorów, samozatrudnionych, freelancerów czy lekarzy.

Inny problem dotyczy dużych przedsiębiorstw i korporacji, które wystawiają polskie faktury VAT, mimo że nie posiadają nad Wisłą siedziby, a tylko stałe oddziały. W ich przypadku nowe obowiązki także będą stosowane i będą one musiały wystawiać faktury z użyciem KSeF-u. Wówczas może dochodzić do sytuacji, w której to siedziba zlokalizowana poza Polską będzie obsługiwała rozliczenia, zaś polski odbiorca faktury będzie obciążony odpowiedzialnością za to, że otrzymane z „centrali” faktury pochodzą spoza KSeF-u.

Faktury dla podmiotów spoza KSeF-u

Na szczęście są sposoby na to, aby podmioty, na które nie nałożono nowych obowiązków – czy to z 1 lipca 2024 r. czy z 1 stycznia 2025 r. – mogły dalej otrzymywać faktury od swoich kontrahentów, którzy muszą korzystać z KSeF-u. Dostępna jest w nim bowiem funkcja generowania kodu QR pozwalająca na pobieranie faktur z systemu. Ponadto wystawiający fakturę mogą wygenerować jej podgląd w postaci pliku PDF.

Źródło: rzeczpospolita.pl