Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV. Kolejna grupa zwolniona z opłat
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 12.03.2024 14:59

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV. Kolejna grupa zwolniona z opłat

telewizor
Fot. Pexels/Karolina Grabowska

Wiemy już, że model finansowania mediów publicznych bazujący na abonamencie RTV zostanie z nami najpewniej do końca roku. To rozwiewa wcześniejsze wątpliwości co do obwiązki uiszczania opłaty, mimo że np. Telewizja Polska jest postawiona w stan likwidacji. Nie wszyscy jednak muszą płacić abonament RTV.

Zakłady pracy chronionej a abonament RTV

Jak donosi „Dziennik Gazeta Prawna” Andrzej Wyrobiec, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, w odpowiedzi przedstawił stanowisko, według którego z uiszczania abonamentu RTV zwolniona została kolejna grupa podmiotów. Chodzi o przedsiębiorstwa mające status zakładów pracy chronionej.

Sprawa dotyczy oświadczenia senatora Andrzeja Kobiaka, do którego pracodawcy zgłosili się z prośbą o pośredniczenie w sprawie interpretacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 44). Stanowi on, że zakłady pracy chronionej, wśród których osoby niewidome, chore psychicznie, upośledzone umysłowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym stanowią 30 proc. pracowników, są zwolnione z opłat.

TVP przeznaczyło na niego 35 mln zł. Ogromna porażka odbija się echem

Wiceminister nie ma wątpliwości

Rzecz w tym, że lista opłat, z których wskazane zakłady pracy chronionej jest obszerna i sformułowana na tyle ogólnikowo, że nie było dotąd jasne, czy wśród nich znajduje się abonament RTV. To dla przedsiębiorstw bardzo ważne m.in. z tego względu, że w przeciwieństwie do osób fizycznych firmy płacą abonament za każde urządzenie, na którym można odbierać media publiczne.

Stanowisko Andrzeja Wyrobca nie pozostawia miejsca na domysły: zakłady pracy chronionej są zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV. Według niego wykaz osób zwolnionych z płacenia nie stanowi zamkniętej listy – jego uzupełnienie stanowią ustawy szczegółowe. Wiceminister powołuje się na wyrok NSA z 29 kwietnia 2021 r., z którego wynika, że zakłady pracy chronionej są zwolnione ze wszystkich opłat publicznoprawnych poza tymi, które są wymienione w ustawie o rehabilitacji.

Koniec abonamenty RTV od 2024 r.

Przynajmniej do końca bieżącego roku zakłady pracy chronionej nie muszą więc uiszczać abonamentu RTV. Nie wiemy jeszcze jednak, jak sytuacja będzie się malować po 1 stycznia 2024 r. Wówczas model finansowania mediów publicznych ma ulec zmianie. Aktualne propozycje zakładają wprowadzenie opłaty audiowizualnej w wysokości ok. 8-9 zł, która będzie zbierana od osób w wieku 26-75 lat wraz z PIT-em lub CIT-em.

Źródło: gazetaprawna.pl