Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Konto wolne od zajęcia komorniczego. Z takiego rachunku długi nie mogą być ściągane
Paula Drechsler
Paula Drechsler 28.09.2023 17:50

Konto wolne od zajęcia komorniczego. Z takiego rachunku długi nie mogą być ściągane

pieniądze
domena publiczna

Znalezienie się w roli dłużnika nigdy nie jest komfortową sytuacją. Często pojawia się strach na temat utraty środków do życia. Jest jednak metoda, aby ograniczyć dostęp komornika do części pieniędzy. Aby mieć pewność, że te fundusze nie zostaną zatrzymane, trzeba założyć specjalne konto. 

Ile komornik może zabrać z rachunku?

Trafienie na listę dłużników oznacza konieczność dostosowania się do nowej sytuacji ze świadomością, że częścią pieniędzy nie będzie można dysponować. Komornik ma prawo zajmować określoną sumę z rachunków osobistych, ponieważ każda umowa o otwarcie takiego konta, która została zawarta na mocy polskiego prawa, daje egzekutorowi zezwolenie na poprowadzenie postępowania egzekucyjnego, zgodnie z ustalonymi procedurami, wyjaśnia portal CzerwonaSkarbonka.pl. Ze względu na wzrost płacy minimalnej, zmieniła się kwota wolna od zajęcia komorniczego. Należy mieć też świadomość, że pewne środki w ogóle nie podlegają egzekucji. Aby jednak mieć pewność, że komornik ich nie tknie, trzeba założyć specjalne konto.

Obecnie, z powodu podniesienia najniższej krajowej (od 1 lipca br. to 3600 zł brutto, czyli 2784 zł netto), suma wolna od egzekucji przy zatrudnieniu na pełen etat jest równa wysokości płacy minimalnej na rękę. Inne ustalenia obowiązują w przypadku niepełnego etatu oraz bezrobocia, a także w przypadku pobierania z konta zasądzonych alimentów. Natomiast bardzo istotne jest też to, że prawnie zabroniono ściągania pieniędzy na poczet spłaty długu z szeregu różnych świadczeń. Zgodnie z art. 833 § 6 i 7 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie ma prawa zająć otrzymywanych alimentów, zasiłku rodzinnego oraz innych dodatków, takich jak np. 500 plus. Niestety zdarza się, że bank blokuje rachunek osobisty. Warto z tego względu założyć na takie przelewy specjalne konto. Jakie dokładnie dodatki obejmuje ochrona i w jaki sposób uruchomić rachunek socjalny?

Produkt wart 1799 zł za darmo. By go odebrać, wystarczy zrobić tę jedną rzecz Wielu Polaków dostaje podobne pismo od skarbówki. Lepiej go nie lekceważyć

Lista świadczeń wolnych od zajęcia komorniczego

Jeśli jednak sami nie dopilnujemy, aby świadczenia zwolnione z egzekucji nie były nam ściągane z konta, to taka sytuacja może się zdarzyć. Warto zainteresować się w tym przypadku tematem konta socjalnego. Portal Ekspert Bankowy podaje, że każdy bank w Polsce powinien udostępniać opcję prowadzenia takiego rachunku, jednak rynek szybko się zmienia i lepiej zweryfikować taką możliwość np. na infolinii wybranego banku. Upraszczając - aby posiadać konto wolne od komornika, na które będą wpływać przyznane dopłaty i alimenty, należy złożyć w wybranym banku dyspozycję założenia nowego rachunku i poinformować instytucję, że ma on być przeznaczony wyłącznie na świadczenia socjalne.

Pełna lista świadczeń ustawowo zwolnionych z zajęcia komorniczego została określona w specjalnej ustawie: Art. 883 KPC. § 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenia wychowawcze orz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818). 

Konto socjalne umożliwia wypłatę środków, wykonywanie przelewów, ustawianie zleceń stałych, czy płatności na takich samych zasadach, jak konto osobiste. Wpłacać mogą na nie jednak tylko jednostki odpowiedzialne za przekazywanie petentom świadczeń socjalnych. Warto więc mieć na uwadze, że wszystkie miejsca, z których pobieramy tego typu dopłaty, muszą zostać poinformowane o przelewaniu funduszy właśnie na ten rachunek rodzinny. Należy też dopilnować, aby nie wpływały na ten rachunek żadne inne pieniądze.

Jakie kroki wykonać, aby otworzyć konto socjalne?

Prowadzenie konta socjalnego jest całkowicie darmowe, o czym świadczą zapisy w art. 52a § 1 ustawy Prawo bankowe: “Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku, w którym rachunek jest prowadzony, są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Bank nie pobiera opłat i prowizji za wydanie instrumentu płatniczego do rachunku rodzinnego, jego miesięczne utrzymanie oraz wypłaty z wykorzystaniem tego instrumentu przy użyciu bankomatów tego banku”. 

Portal finhack.pl podaje konkretne przykłady instytucji finansowych, które umożliwiają otworzenie rachunku rodzinnego. Według wspomnianego źródła można to zrobić np. w: SBR Banku; Banku Spółdzielczym w Będzinie; Małopolskim Banku Spółdzielczym; Banku Spółdzielczym w Słomnikach; Bałtyckim Banku Spółdzielczym; Bank Spółdzielczy w Leśnicy (Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy świadczeń socjalnych).

Ekspert Bankowy radzi, aby trzymać się kilku zasad podczas otwierania rachunku rodzinnego. 

  • Wybór banku — warto przeanalizować, która instytucja finansowa umożliwia otwarcie takiego konta. Trzeba pamiętać, że musi to być zupełnie nowy rachunek, na który nie wpływają inne środki niż świadczenia chronione.
  • Poinformowanie instytucji — po otwarciu konta trzeba przekazać wszystkim jednostkom, które przelewają nam chronione świadczenia, aby przekazywały je na ten specjalny rachunek bankowy. 
  • O takim przeznaczeniu konta należy poinformować również sam bank, który może zażądać poświadczeń, które dotyczą zasiłków. 
  • Powiadomienie komornika — po założeniu konta i poinformowaniu urzędów, należy dać znać również komornikowi. W tym celu trzeba przesłać mu odpowiedni wniosek. Można go pobrać np. na stronie mamdlugi.pl, albo sporządzić samemu. Wzór dokumenty prezentujemy poniżej.

Konto socjalne - wzór dokumentu do komornika, który poinformuje go o tym, że z wybranego rachunku nie może ściągać długów, bo są na nim świadczenia chronione