Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Kontrole w domach Polaków. Posypią się kary, nie każdy może spać spokojnie
Paula Drechsler
Paula Drechsler 25.09.2023 11:09

Kontrole w domach Polaków. Posypią się kary, nie każdy może spać spokojnie

pukanie
biznesinfo

Zwiększa się “lista gości”, którzy odwiedzają polskie domy w celu przeprowadzania różnych kontroli. Ostatnimi czasy głośno jest o wizytach w sprawie studzienek kanalizacyjnych, fotowoltaiki, czy świadectwa energetycznego. Nieustannie również przewija się temat abonamentu RTV. Jakie kwoty ustalono na 2024 r. i kto będzie zwolniony z płacenia?

Konkretne ustalenia

Konieczność opłacania abonamentu RTV nie od dziś wzbudza emocje wśród Polaków. Jednak ostatnimi czasy nasiliło się to, ponieważ gros ludzi tłumaczy się tym, iż nie ogląda kanałów telewizyjnych na odbiorniku, a jedynie wykupione pakiety VOD. Niestety przepisy mówią tutaj jasno i kategorycznie, że w zdecydowanej większości przypadków wygląda to po prostu tak: posiadasz odbiornik, płacisz; nie masz takiego urządzenia, nie płacisz. Nieważne, że nie oglądasz na nim stacji telewizyjnych czy nie słuchasz radia. Obowiązek regulowania tej odpłatności wynika wyłącznie z faktu używania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, które pozwalają na natychmiastowe odebranie programu (a tę okoliczność domniemywa się na podstawie art. 2 ust 2 ustawy o opłatach abonamentowych).

Według aktualnych ustaleń prawnych, do opłacania abonamentu zobowiązany jest każdy, kto jest w posiadaniu odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i również instytucji. A więc opłaty należy uiszczać również wówczas, gdy odbiorniki są np. w szkole. Są jednak wyjątki. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała stawki opłat za abonament na przyszły rok. Podane zostały jednocześnie informacje o osobach, które zostaną zwolnione z opłat

Tysiące Polaków stracą dostęp do TVP. Znamy termin Telewizja za darmo i bez anteny. Do oferty bezpłatnych kanałów w języku polskim dołącza stacja dokumentalna

Kwoty opłat oraz przysługujące zniżki

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomniała, że są pewne grupy, które mimo posiadania odbiorników są zwolnione z opłat za abonament. Pozostali zaś, według ogłoszonego przez KRRiT cennika, będą zobowiązani uiścić podane stawki od 1 stycznia 2024 r.

- miesięczna opłata za posiadanie radia wyniesie 8,70 złotych. W skali roku abonent zapłaci więc 104,40 zł za trzymanie w domu tego urządzenia. 

- opłata za miesiąc użytkowania odbiornika telewizyjnego lub radiowo-telewizyjnego wyjdzie natomiast 27,30 zł. Rocznie posiadacz takiego urządzenia poniesie więc koszt 327,60 zł

Są jednak zniżki:

- właściciele odbiorników, którzy uiszczą opłatę abonamentową na kilka miesięcy z góry, lub za cały rok (wówczas należy to zrobić do 25 stycznia 2024 r.), otrzymają ulgi.

W przypadku skorzystania z możliwości regulacji płatności z góry na kilka miesięcy lub za cały rok koszty rozkładają się w ten sposób:

 • Radio: 16,90 zł za dwa miesiące, 25,10 zł za trzy miesiące, 49,60 zł za sześć miesięcy, 94 zł za cały rok kalendarzowy.
 • Telewizor oraz radio i TV: 53 zł za dwa miesiące, 78,70 zł za trzy miesiące, 155,70 zł za sześć miesięcy, 294,90 zł za cały rok kalendarzowy.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry i trzeba tego dokonać do 25. dnia miesiąca, za który jest ona należna. Kwota może być uregulowana z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące. Wtedy użytkownikom przysługuje opust z tytułu wnoszenia należności za okres dłuższy niż 1 miesiąc. 

Grzywny w przypadku uchylania się od obowiązku są spore. Osobie, która nie uiszcza opłat za posiadane urządzenia, grozi kara w wysokości 30-krotności stawki miesięcznej za jeden odbiornik. Niektórzy jednak w ogóle nie muszą płacić, nawet wtedy, gdy posiadają te urządzenia.

Abonament RTV - kto będzie zwolniony z płacenia w 2024 r.?

Kto może spać spokojnie? Niektórzy mogą liczyć na całkowite zwolnienie z płacenia abonamentu. Do tej grupy należą: 

 • osoby, które ukończyły 75. rok życia, 
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, 
 • osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, 
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, 
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., 
 • osoby spełniają kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Jest też pewien haczyk. W przypadku, gdy do naszych drzwi zapuka kontroler z intencją sprawdzenia kwestii posiadania odbiorników i uiszczania opłat, nie ma obowiązku wpuszczenia go do środka. Potwierdza to chociażby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. VI SA/Wa 1487/19: „Ustawodawca nie wyposażył kontrolerów w ustawowe prawo do żądania dokumentów tożsamości od osób uczestniczących w kontroli ani oglądania pomieszczeń, w których zlokalizowane są odbiorniki, wbrew woli właściciela lokalu czy osoby uczestniczącej w kontroli […]” Prawdopodobnie taka kontrola powtórzy się za jakiś czas, ale prawo pozostaje niezmienione i wciąż będzie można odmówić. Da się również oglądać telewizję na komputerze lub laptopie, które nie są wliczane w abonament. Istnieje wiele darmowych kanałów, jak i stacje odpłatne. W tym standardowe, popularne i znane programy.

Źródło: Business Insider, Strefa Biznesu, Goniec, KRRiT