Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Niemal milion Polaków wciąż może spieniężyć ten dokument z PRL-u. Sprawdź, jak to zrobić
Paula Drechsler
Paula Drechsler 04.08.2023 18:37

Niemal milion Polaków wciąż może spieniężyć ten dokument z PRL-u. Sprawdź, jak to zrobić

pieniądze
domena publiczna

Istnieje wiele rzeczy z PRL-u, które wciąż posiadają dużą wartość. Można je sprzedać lub spieniężyć w inny sposób. Sporo osób nie wie, że istnieją dokumenty z tamtych czasów, które wciąż mogą posiadać dużą wartość. Na czym to polega i jak wykorzystać fakt, że nadal je mamy?

Wartościowy dokument

Wielu Polaków nadal przechowuje wiele pamiątek z PRL-u. Niektóre z tych rzeczy posiadają szczególną wartość. Tak sprawa ma się m.in. z książeczkami mieszkaniowymi. Niemal milion Polaków wciąż może spieniężyć te dokumenty. To nie tylko ciekawa pamiątka, ale i swego rodzaju skarbonka. Są jednak pewne ograniczenia oraz warunki, które należy spełnić, aby pozyskać pieniądze

Najnowsza zmiana przepisów znacząco wpłynęła na sposób korzystania ze starych książeczek mieszkaniowych, ale nie zniosła możliwości ich spieniężania. Jeśli dysponujesz takim dokumentem z PRL-u, odpowiednio go wykorzystaj. Szansę mają również osoby, które nie zakładały książeczki same, a zrobili to w ich imieniu rodzice lub dziadkowie.

Wypłata 14. emerytury już za pasem, ale ci seniorzy jej nie dostaną. Jest oficjalny komunikat Rachunek wolny od zajęcia komorniczego. Tych pieniędzy komornik nie może tknąć

Czym jest książeczka mieszkaniowa i co z nią zrobić?

Książeczka mieszkaniowa jest rodzajem dokumentu z okresu PRL-u. Rejestrowała i potwierdzała wpłatę środków na bankowy rachunek oszczędnościowy. Na kartach książeczki widnieją dane osobowe właściciela oraz pieczątki i podpisy urzędnika, które potwierdzają daty i wysokości uiszczanych wpłat. Na ten moment książeczki nie są już wydawane, a ich rolę przejęły konta oszczędnościowe. Nie znaczy to jednak, że odłożone na książeczkach pieniądze zniknęły. Wiele osób wciąż może z nich skorzystać. Należy zlikwidować książeczkę, można też uzyskać premię gwarancyjną.

Wszystko zależy od terminu założenia książeczki mieszkaniowej i wysokości wpłat, ogromne znaczenie ma też przysługująca posiadaczom niektórych starych książeczek premia gwarancyjna. Jeżeli chcesz otrzymać premię gwarancyjną, musisz zarejestrować książeczkę mieszkaniową w banku i zastosować się do wyznaczonego terminu. Jak podaje serwis ABC Pożyczki, o zmianie przepisów, od 1 stycznia 2023 roku, jeżeli książeczka nie będzie zarejestrowana, właściciel może się spotkać z komplikacjami przy próbie spieniężenia jej. 

Ponadto w przypadku książeczek mieszkaniowych zarejestrowanych po 31 grudnia 2022 roku właściciel będzie mógł się ubiegać o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji, informuje portal. Wciąż jednak może pozyskać pieniądze i wydać je na wiele możliwych sposobów. Natomiast na wysokość premii wpływ ma kilka wymienionych przez wyżej wspomniany serwis czynników, są to wysokość poszczególnych wpłat, cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, obowiązująca w kwartale/roku wpłaty, cena 1m2 ostatnio ogłoszona przed okresem złożenia wniosku o likwidację książeczki, rodzaj budownictwa, na które zostaną wykorzystane środki z dokumentu. Wyliczeń dokonuje specjalista w banku i od razu można go zapytać o przysługującą nam wysokość bonusu, aby dobrze rozplanować wydatki.

Na co przeznaczyć pieniądze?

Zgodnie z wytycznymi w nowych przepisach, na podstawie których instrukcje spieniężenia książeczki podaje m.in. PKO Bank Polski, ABC Pożyczki i Rynek Pierwotny, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że prawo do uzyskania premii dotyczy tylko i wyłącznie posiadaczy książeczek, które zostały założone przed 24 października 1990 roku. Pozostałe osoby po likwidacji książeczki otrzymają jedynie początkowy wkład oraz zgromadzone odsetki. By uzyskać premię, trzeba skorzystać z instrukcji udostępnionej przez PKO Bank Polski lub skontaktować się z konsultantem, a następnie odczekać wyznaczony czas. Premia obejmuje wyłącznie ściśle określone cele. Po zmianach w przepisach jest ich sporo. 

Kwotę premii gwarancyjnej można przeznaczyć nie tylko na zakup nowej nieruchomości (np. jako część wkładu własnego, zakup w ramach współwłasności), ale i na remont posiadanego już mieszkania. Obejmuje to również wymianę lub modernizację instalacji i przekształcanie prawa użytkowania w prawo własności.

Na co dokładnie można przeznaczyć środki bonusowe z likwidacji książeczki? Rynek Pierwotny podaje listę po zmianie przepisów. Premia gwarancyjna zostaje przekazana po

 • „zawarciu umowy zobowiązującej dewelopera do wybudowania domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, 
 • uzyskaniu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni, 
 • nabyciu w ramach zakupu lub zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (z wyjątkiem nabycia wspomnianego prawa w części ułamkowej), 
 • nabyciu w ramach zakupu lub zamiany prawa własności domu jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem nabycia wspomnianego prawa w części ułamkowej), 
 • przystąpieniu do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego, uzyskaniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego w związku z rozbudową, nadbudową, przebudową istniejącego budynku lub pomieszczeń niemieszkalnych, 
 • uzyskaniu prawa własności do domu jednorodzinnego lub mieszkania wybudowanego przez spółdzielnię, 
 • wpłaceniu kaucji, która zabezpiecza wynajem prowadzony przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (tzw. TBS), 
 • opłaceniu wymaganej partycypacji w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, 
 • całkowitym spłaceniu tzw. starego kredytu spółdzielczego, 
 • wymianie okien, instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w domu, lub mieszkaniu, 
 • dokonaniu wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni”.

Jak zlikwidować książeczkę mieszkaniową i ją spieniężyć?

Likwidacja książeczki mieszkaniowej może odbywać się w placówce banku lub za pomocą formularza internetowego, w każdym przypadku warto jednak wcześniej skontaktować się z bankiem i upewnić na temat potrzebnych dokumentów do uzyskania premii. W przypadku braku jakiegokolwiek z nich, bank wyznaczy dodatkowy termin dostarczenia. Dostaniemy na to nie więcej niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku, później szansa przepada. 

By więc uniknąć kłopotów z brakiem papierów potrzebnych do wypłaty premii, należy od razu zapytać w banku o ich rodzaj. Szczególnie że aktualnie każdy z nowych celów, na które możemy wykorzystać pieniądze, wymaga przedstawienia innych zaświadczeń i faktur. Jak podaje ABC Pożyczki, jeśli chcemy uzyskać premię i spełniamy potrzebne do tego warunki, w celu zlikwidowania książeczki trzeba zgłosić się do banku w terminie do 90 dni od momentu określonego w przepisach wydatku, i przynieść wszystkie wyróżnione wcześniej przez bank dokumenty. W tym celu należy skontaktować się z PKO BP. 

Książeczka nieobjęta premią gwarancyjną może zostać zlikwidowana na wniosek w każdym momencie. Wówczas wypłacana jest uzbierana kwota z odsetkami.