Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy. Padł konkretny termin
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 03.04.2024 19:25

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy. Padł konkretny termin

prawo jazdy
Fot. materiały własne

Ważne informacje dla kierowców. W związku z ujednolicenie formatu prawa jazdy w Unii Europejskiej część z nich musi pamiętać o wymianie dokumentu na nowy. Program wymiany dokumentów rozłożonych jest na wiele etapów, jednak z zaniedbania grożą poważne konsekwencje.

Prawo jazdy ważne 15 lat

Jak przypomina serwis Interia, konieczność wymiany praw jazdy dotyczy wszystkich, którzy otrzymali bezterminowe prawo jazdy przed 2013 rokiem. Wówczas w życie weszła dyrektywa 2013/29/UE, która stanowi, że wszystkie rodzaje dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mają 15-letni okres ważności. To wymaga od posiadaczy bezterminowych uprawnień wyrobienia nowego dokumentu.

Ważna jest cezura 19 stycznia 2013 roku, bowiem wszystkie dokumenty wydane po niej mają 15-letni okres ważności. Bezterminowe prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku są ważne do 2033 r.

Prawo jazdy w mObywatelu respektowane w całej UE? To element Europejskiego Portfela Cyfrowej Tożsamości

Koniec bezterminowych praw jazdy

W Polsce przygotowany został harmonogram wymian, tak aby odciążyć urzędy. W kolejnych latach poprzedzających 2033 r. do wymiany dokumentów będą mogły zgłaszać się kolejne roczniki kierowców:

  • 1953-1962 – 2028 r.,
  • 1963-1972 – 2029 r.,
  • 1973-1982 – 2030 r.,
  • 1983-1922 – 2031 r., 
  • 1993-2002 – 2032 r.,
  • roczniki po 2002 r. – 2033 r.

Wszystkie nowe dokumenty będą miały 15-letni okres ważności. Wykorzystywany będzie także nowy wzór z dodatkowymi zabezpieczeniami. Niewykluczone, że ten wzór będzie także wykorzystywany w projekcie eIDAS 2.0, dzięki czemu nowe prawo jazdy będzie mogło być respektowane w całym UE.

Wymiana prawa jazdy

Aby otrzymać nowe prawo jazdy, należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy w urzędzie miasta lub gminy. Konieczne jest do tego przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość, dostarczenie aktualnego zdjęcia, poprzedniego prawa jazdy i opcjonalnie orzeczenia lekarskiego. Koszt wymiany to 100 zł.

Wszystkim posiadaczom bezterminowych praw jazdy, którzy nie wymienili dokumentu, najpóźniej po 18 stycznia 2033 r. zostaną odebrane uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Za dalsze poruszanie się pojazdami będą karani tak samo, jak osoby, które nie posiadają uprawnień.

Źródło: interia.pl