Tech.BiznesINFO.pl > Cyberbezpieczeństwo > Robisz przelewy przez internet, może ci się zdarzyć ten problem. Wyjaśniamy, co wtedy zrobić
Paula Drechsler
Paula Drechsler 25.09.2023 09:52

Robisz przelewy przez internet, może ci się zdarzyć ten problem. Wyjaśniamy, co wtedy zrobić

telefon
domena publiczna

W dobie szeroko dostępnej bankowości internetowej często wykonujemy przelewy za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Nietrudno o omsknięcie się palca np. na małym ekranie smartfona. Czy po wysłaniu przelewu na błędy numer rachunku bankowego da się odzyskać pieniądze? Co można zrobić? Komentarza w temacie udzielił nam ekspert, dr Antoni Kolek.

Przelewy internetowe a błędy w numerze rachunku

Urządzenia przenośne takiej jak smartfony czy laptopy to coraz ważniejszy element naszego życia. Do tego ich nieustanny rozwój sprawia, że możemy wykorzystywać je nie tylko do utrzymywania kontaktu, ale i wielu innych spraw. Kupując takie urządzenie, zwracamy uwagę na mrowie aspektów, nie tylko na fakt, że ułatwią nam komunikowania się z bliskimi czy znajomymi. 

Równie chętnie np. płacimy za ich pomocą za zakupy czy zarządzamy swoim kontem w banku. Tutaj pojawia się kwestia bankowości internetowej i zlecania za pośrednictwem telefonu przelewów. W przypadku małego ekranu lub słabego światła, ale i w wielu innych warunkach, może się zdarzyć, że palec się omsknie i niechcący przestawimy cyfry we wpisywanym numerze konta bankowego, na który chcemy wykonać transfer pieniędzy. Podobny błąd może się zdarzyć podczas korzystania z komputera, smartfona, czy innych urządzeń umożliwiających obsługę bankowości internetowej. Co w takim przypadku?

- Polskie przepisy dają szansę na odzyskanie środków błędnie wysłanych do innej osoby, jednak inicjatywa leży po stronie posiadacza rachunku - tłumaczy dr Antoni Kolek, doradca podatkowy oraz Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. w komentarzu dla Tech.BiznesINFO.

Wiemy już, że musimy działać tak szybko, jak tylko zorientujemy się, że popełniliśmy pomyłkę. Jak się do tego zabrać?

Tysiące Polaków stracą dostęp do TVP. Znamy termin Spotify będzie droższe. Cena za ulepszenia zaskakuje. Zapłacisz?

Działające konto, a przelew na nieistniejący rachunek

Rozwiązanie tego problemu zależy tu od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, czy przelew został zlecony na nieistniejący, czy też na funkcjonujący rachunek bankowy. W przypadku zlecenia transferu wybranej sumy na konto, które nie istnieje, sprawa jest prosta. Żadna ingerencja nie będzie wymagana - bank po prostu odrzuci transakcję, a pieniądze nigdy nie zostaną pobrane z rachunku. Tak samo wygląda kwestia przelewu na zamknięte konto. Bank od razu odrzuci transakcję, albo odeśle środki w ciągu kilku dni. Inaczej sprawy się jednak mają, gdy nastąpi przesłanie środków na istniejące konto do nieznanego odbiorcy.

- Odpowiedzialność za wykonany błędnie przelew ponosi posiadacz rachunku. Jeśli zorientuje się, że wysłał błędnie swoje środki na inny rachunek, może zgłosić się do swojego banku, przekazując tę informację. Wówczas to bank informuje odbiorcę i wskazuje mu numer rachunku do zwrotu środków - objaśnia dr Kolek w komentarzu dla Tech.BiznesINFO.

Jeśli zgłoszenia dokonamy naprawdę szybko, pracownik banku może też anulować przelew. Dopiero późne zgłoszenie lub korzystanie z przelewu natychmiastowego wprowadza nieco więcej zamieszania, ponieważ wówczas błędny odbiorca z pewnością otrzyma pieniądze. Rzecznik Finansowy podkreśla, że trzeba skontaktować się z tym bankiem, z którego wykonywano błędny transfer środków finansowych. Nieprawidłowe jest przy tym wystąpienie z wnioskiem o zwrot do banku odbiorcy przelewu. Takiego rodzaju działanie “może spotkać się z nieodpowiednią reakcją ze strony tego podmiotu rynku finansowego, skutkującą brakiem odzyskania utraconych pieniędzy”.

Przelana suma do nas nie wróciła. Co zrobić?

W przypadku, gdy czas oczekiwania na zwrot błędnie przesłanych środków jest bardzo długi, możemy ponownie działać. Co więc zrobić, gdy bank nie odeśle nam pieniędzy wysłanych na niepoprawny numer konta?

- Jeśli bank tego nie zrobi, wówczas posiadacz rachunku może wnieść reklamację do banku. W przypadku gdy  bank nie rozpatrzy reklamacji, posiadaczowi rachunku przysługuje skarga do Rzecznika Finansowego, który może udzielić porady oraz przeprowadzić postępowanie interwencyjne w stosunku do banku. Z kolei w przypadku gdy w ciągu 30 dni środki nie zostaną zwrócone, posiadacz rachunku, który dokonał niewłaściwego przelewu, może pozwać odbiorcę przelewu, który otrzymał nienależne mu środki - tłumaczy dr Antoni Kolek w rozmowie z Tech.BiznesINFO.

Również Rzecznik Finansowy podkreśla na stronach rządowych w objaśnieniu tego procesu, iż procedura odzyskania pieniędzy z tytułu nieprawidłowo wykonanego przelewu nie stanowi postępowania reklamacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2279 ze zm., dalej: ustawa o Rzeczniku Finansowym). Tym samym, wezwanie banku do podjęcia stosownych działań nie będzie postrzegane jako reklamacja w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Finansowym. 

Dopiero zaś brak przedsięwzięcia przez bank wymaganych czynności lub udzielenia informacji będzie stanowić przesłankę do wniesienia reklamacji, a w razie braku jej uwzględnienia przez podmiot rynku finansowego – także wniosku do Rzecznika Finansowego o podjęcie postępowania interwencyjnego.

- To, co należy zrobić, to zwiększać wiedzę obywateli o przysługujących im prawach oraz wskazywać instytucje, które są powołane do wspierania uczestników rynku i ich ochrony - podkreśla w rozmowie z naszym portalem przytaczany wcześniej ekspert i doradca podatkowy, dr Kolek.