Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Abonament RTV a radio w samochodzie. Sypią się wysokie kary
Mateusz Wyderka
Mateusz Wyderka 20.05.2024 13:07

Abonament RTV a radio w samochodzie. Sypią się wysokie kary

radioodbiornik samochodowy
Fot. Melonemond

Jeżeli posiadasz w samochodzie radio i nie opłacasz abonamentu RTV, to możesz mieć problem. Ruszyły przeprowadzane przez Pocztę Polską kontrole, które dotyczą także kierowców. Za brak rejestracji odbiornika i zaległości w opłatach, grozi kara w wysokości 30-krotnej miesięcznej stawki abonamentu. 

Obowiązek opłacania abonamentu RTV

Abonament radiowo-telewizyjny i obowiązek jego opłacania, to coś, co od lat wzbudza wśród Polaków duże kontrowersje. Wiele razy wskazywano na potrzebę zreformowania sposobu uiszczania opłat, proponowano nawet jego całkowitą likwidację. Mijają jednak lata, a abonament RTV wciąż trwa. Podstawę prawną dla pobierania tej opłaty stanowi Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

Do opłacania abonamentu zobowiązany jest niemal każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego. Urządzenia musi być jednak zarejestrowane. 

Uprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych, to:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Czy trzeba wyłączać komputer podczas burzy? Każdy powinien o tym wiedzieć

Co z odbiornikami w samochodach?

Odbiornik radiofoniczny albo telewizyjny, to w myśl przepisów urządzenie stałe lub przenośne, które umożliwiaj natychmiastowy odbiór programu radiowego lub telewizyjnego. Dla powstania obowiązku uiszczenia opłaty istotny jest moment rejestracji danego odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Nie jest przy tym istotne czy z niego korzystamy. Płacić i tak trzeba. 

Dotyczy to również radioodbiorników samochodowych. Abonament za radio w aucie, to obecnie wydatek rzędu 8,70 zł miesięcznie, czyli 104,40 zł. rocznie. Można jednak nieco zaoszczędzić opłacając z góry za kilka miesięcy lub nawet cały rok.

Ważne jednak by wiedzieć, że jeśli już płacimy abonament za odbiorniki w domu, to w przypadku, gdy samochód zarejestrowany jest na osobę prywatną, nie ponosimy dodatkowych kosztów. Chyba, że auto zarejestrowane jest na firmę, wówczas musimy zapłacić za odbiornik w każdym oddzielnym aucie. 

Konsekwencje unikania opłat

Co jeśli unikamy płatności abonamentu RTV? Wówczas niestety grozi nam kara. W przypadku radioodbiornika jej wysokość została ustalona na 30-kortność zwykłej miesięcznej opłaty, a zatem wynosi 261 zł. 

To jednak nie wszystko. Poczta Polska może nałożyć na nas karę aż do pięciu lat wstecz, wtedy zapłacimy nawet do 1305 zł. Kontroli w tym zakresie dokonują specjalnie wyznaczeni do tego pracownicy. W całej Polsce jest ich jednak zaledwie kilkudziesięciu. 

Windykacją za brak płatności abonamentu RTV zajmuje się skarbówka. Jak informuje Business Insider w I kwartale 2024 r. wszczęto egzekucję na podstawie 5 233 tytułów wykonawczych. Wyegzekwowano płatności w wysokości 5,951 mln zł.

Źródło: Interia/Auto Świat/BiznesINFO