Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Abonament RTV nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Polacy o tym zapominają
Laura Młodochowska
Laura Młodochowska 11.06.2024 16:44

Abonament RTV nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Polacy o tym zapominają

pilot telewizja
Fot. Unsplash/Jonas Leupe

Zarejestrowanie oraz opłacenie telewizora i radioodbiornika znajdującego się w naszym domu to obowiązek, a niedostosowanie się do przepisów może nas sporo kosztować. Niektórzy wciąż nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje grupa osób zwolnionych z abonamentu RTV. Sprawdź, czy nie przepłacasz.

Abonament RTV – ile wynosi, do kiedy trzeba zapłacić?

Ile musimy zapłacić za abonament RTV w 2024 roku? Jak się okazuje, opłaty pozostały one na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Jeśli zechcemy zapłacić nasze sprzęty raz w miesiącu, ich koszt wynosi:

 • 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik,
 • 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny.

Jeśli co miesiąc będziemy uiszczać opłatę, ta wyniesie w ciągu roku 327,60 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, abonament należy opłacić z góry do 25. dnia miesiąca, za który ta jest należna. Warto pamiętać, że możemy zapłacić za abonament RTV z góry za cały rok, lub za wybrane miesiące.

Płacisz kartą? Wielu Polaków nie wie, że popełniają ten błąd

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Rejestracją i egzekwowaniem opłat związanych z posiadaniem radioodbiornika czy telewizora zajmuje się Poczta Polska. Spółka często przypomina o nadchodzących wpłatach i tym, kto może uniknąć opłaty za abonament RTV. Jak się okazuje, jest spora grupa osób, która nie musi uiszczać zapłatę za swój sprzęt.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Zgodnie z art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych zwolnione z opłat są:

 • osoby zaliczone do I grupy inwalidów;
 • osoby o stwierdzonej całkowitej niezdolności do pracy;
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • osoby, które ukończyły 75 lat;
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent;
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;
 • osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, a także kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (w tym także członkowie ich rodzin);
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem;
 • osoby posiadające status weterana poszkodowanego.

ZOBACZ: Dzwoni nieznany numer? W ten sposób sprawdzisz, kto to

Jak nie zapłacić za abonament RTV?

Jeśli zaliczasz się do grupy osób zwolnionych z opłat abonamentu RTV, musisz zrobić kilka rzeczy. Sprawa jest wyjątkowo prosta wyłącznie w przypadku osób, które przekroczyły 75. rok życia – Poczta Polska nie ściąga z nich żadnych opłat. Z kolei pozostałe grupy uprawnione do zwolnienia muszą przygotować się na wizytę na poczcie. Tam należy przedstawić dokument zaświadczający o prawie do skorzystania ze zwolnienia, np. bezrobotni muszą pokazać dokument z urzędu, który poświadcza o ich statusie osoby bezrobotnej. W przypadku inwalidów wojennych i wojskowych wystarczy książeczka wystawiona przez organ emerytalno-rentowy.

Co, jeśli pobieramy emeryturę niższą od połowy przeciętnego wynagrodzenia? Wtedy powinniśmy zjawić się na poczcie z dokumentem potwierdzającym nasz wiek, a także z pismem organu emerytalno-rentowego (ZUS lub KRUS), na którym widnieje wysokość naszej emerytury.