Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Jakie prawa mają kontrolerzy abonamentu RTV? Co grozi w przypadku kontroli?
Bartosz Onuczyński
Bartosz Onuczyński 26.03.2024 14:03

Jakie prawa mają kontrolerzy abonamentu RTV? Co grozi w przypadku kontroli?

mężczyna pukający do drzwi
Fot. Marek BAZAK/East News

Czy kontrola abonamentu RTV jest nieodłącznym elementem polskiego systemu ściągania opłat za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych? Skąd biorą się prawa kontrolerów i jakie sankcje grożą za brak uregulowania należności?

Prawa kontrolerów abonamentu RTV

Kontrolerzy abonamentu RTV nie są listonoszami, lecz pracownikami Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Działając na podstawie przepisów ustawy o opłatach abonamentowych, mają za zadanie sprawdzanie rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz pobieranie należności za ich użytkowanie. 

Według tych przepisów, Poczta Polska jest uprawniona do wysyłania kontrolerów, którzy mają obowiązek okazania upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz, na żądanie osoby kontrolowanej, dowodu osobistego.

Ładujesz w ten sposób telefon? Popełniasz duży błąd Zaginęło niebezpieczne urządzenie. Pilny apel do mieszkańców

Wysokość kar za niewywiązywanie się z opłat

W przypadku stwierdzenia korzystania z niezarejestrowanego sprzętu RTV, kara finansowa wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Taka kara może przekroczyć 800 złotych, co stanowi znaczący obciążenie finansowe dla użytkowników. Istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do odpowiednich organów, co daje pewną elastyczność w przypadkach sporów.

Ustawa przewiduje, że osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Brak takiej współpracy może skutkować postawieniem zarzutów i nałożeniem kar.

Jednakże, ze względu na brak konkretnych sankcji wobec osób odmawiających kontroli, skuteczność tego procesu może być ograniczona.

ZOBACZ TAKŻE: Drukarka jako usługa. Najbardziej znienawidzony sprzęt staje się jeszcze gorszy

Skuteczność systemu kontroli abonamentu RTV

Mimo że liczba kontrolerów i przeprowadzonych kontroli nie jest jawna, dane Ministerstwa Finansów wskazują na istotne wpływy z tytułu egzekucji opłat abonamentowych. W 2023 roku z tytułu tytułów wykonawczych wystawionych w związku z nieuiszczoną opłatą abonamentową za używanie odbiornika wyegzekwowano 22 mln 164 tys. zł należności głównej. 

Niemniej jednak, brak konkretnych sankcji dla osób unikających kontroli oraz luki prawne w systemie wzbudzają wątpliwości co do efektywności tego procesu. Istnieje także ryzyko wykorzystania pretekstu kontroli przez osoby podszywające się pod pracowników Poczty Polskiej, co zwiększa konieczność ostrożności w przypadku takich interakcji.