Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Te osoby są zwolnione z opłaty
Zuzanna Kabot
Zuzanna Kabot 30.04.2024 15:17

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Te osoby są zwolnione z opłaty

pilot do TV
Fot. Pixabay/renateko

Abonament RTV wzbudza wiele kontrowersji wśród Polaków. To opłata, która jest obowiązkowa dla posiadaczy odbiorników telewizyjnych i radioodbiorników. Warto jednak pamiętać, że jest spore grono osób, które nie muszą uiszczać tej opłaty. Kto konkretnie jest zwolniony z abonamentu RTV? 

Abonament RTV to kontrowersyjny obowiązek

Abonament RTV to obowiązkowa opłata dla osób, które posiadają radio lub telewizor. Pobieraniem daniny zajmuje się Poczta Polska, która również przeprowadza kontrole w tej sprawie. Jak się okazuje, wielu Polaków nie rejestruje swoich odbiorników i unika uiszczania tej opłaty.  

Warto przypomnieć, że abonament RTV należy zapłacić do 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli chodzi o aktualne stawki, to za radioodbiornik należy zapłacić 8,70 zł miesięcznie, a za telewizor lub radio i telewizor - 27,30 zł miesięcznie. 

Zobacz także: Nowy iPhone 16 bez tajemnic prawie pół roku przed premierą. Wyciekły zdjęcia

Autopilot Tesli doprowadził do setek wypadków. Raport ujawnia

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV

Warto pamiętać, że sporo Polaków nie musi płacić abonamentu RTV. Opłatą nie muszą się przejmować osoby zaliczone do I grupy inwalidów, osoby całkowicie niezdolne do pracy, osoby, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności czy osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym. Z opłaty zwolnione są również:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,
  • osoby niesłyszące
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie jest większa niż 15 proc.,
  • osoby powyżej 60 lat z emeryturą niższą niż 50 proc. przeciętnej pensji w poprzednim roku,
  • osoby bezrobotne,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi. 

Czy abonament RTV zostanie zlikwidowany?

Kwestia obowiązkowego abonamenty RTV od wielu lat wzbudza wiele kontrowersji wśród Polaków. W ostatnim czasie pojawiły się sugestie dotyczące zlikwidowania opłaty abonamentowej i zastąpienia jej innym rozwiązaniem.

Nowa propozycja to opłata audiowizualna, która miałaby być pobierana od każdego Polaka w wieku od 26 do 75 lat i prawdopodobnie byłby to wydatek rzędu 108 złotych w skali roku. Jak wyliczał portal Bankier.pl, dla czteroosobowego gospodarstwa domowego składającego się z rodziców i dwójki dorosłych dzieci, byłby to koszt 432 zł.