Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Lista osób zwolnionych z opłaty abonamentu RTV zostanie wydłużona? Ministerstwo odpowiada
Bartosz Onuczyński
Bartosz Onuczyński 12.04.2024 16:28

Lista osób zwolnionych z opłaty abonamentu RTV zostanie wydłużona? Ministerstwo odpowiada

Starszy mężczyzna ogląda telewizję
Fot. Freepik

Podsekretarz stanu, Andrzej Wyrobiec, udzielił odpowiedzi na interpelację dotyczącą abonamentu RTV, wskazując na prace nad reformą prawa medialnego. Decyzja ta budzi pytania i niepokój wśród seniorów, inwalidów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, które zmagają się z koniecznością opłacania abonamentu, czekając na dalsze rozstrzygnięcia w sprawie potencjalnego wsparcia finansowego.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej zwolnione z opłaty abonamentu RTV?

Wzrost liczby wniosków dotyczących abonamentu RTV ze strony seniorów, inwalidów i osób o ograniczonych środkach finansowych podkreśla potrzebę wsparcia dla tych grup społecznych. Wielu z nich zmagając się z trudnościami finansowymi, odczuwa obciążenie związane z koniecznością opłacania abonamentu RTV. 

Netflix przestanie działać na niektórych TV. Mamy rozwiązanie Ceny paliw nadal będą rosły. Benzyna za 5 zł to już historia

Brak planów na rozszerzenie zwolnień od opłat abonamentu RTV

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przewiduje wprowadzenia żadnych zmian w systemie zwolnień od opłat abonamentowych. Decyzja ta budzi obawy wśród osób zainteresowanych potencjalnym poszerzeniem listy osób zwolnionych z tego obciążenia finansowego.

Mając zatem na uwadze projektowaną gruntowną reformę mediów publicznych, dostosowujących je do standardów europejskich, w chwili obecnej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie planuje wprowadzać częściowych zmian w systemie zwolnień od opłat abonamentowych - wskazał Andrzej Wyrobiec

ZOBACZ TAKŻE: mObywatel musi się zmienić. Wszystko przez decyzję Unii Europejskiej

Perspektywa reformy mediów publicznych

Choć zapowiadana reforma mediów publicznych ma na celu dostosowanie ich do standardów europejskich, na chwilę obecną nie planuje się zmian w zakresie zwolnień od opłat abonamentowych. Społeczeństwo oczekuje jednak, aby przyszłe zmiany uwzględniły prośby najbardziej potrzebujących.