Tech.BiznesINFO.pl > Sztuczna inteligencja > Meta walczy z deepfake'ami. Nowe oznaczenia dla treści AI
Bartosz Onuczyński
Bartosz Onuczyński 07.02.2024 20:16

Meta walczy z deepfake'ami. Nowe oznaczenia dla treści AI

Loga portali spolecznosciowych w internecie
DENIS CHARLET/AFP/East News

W odpowiedzi na coraz powszechniejsze pojawianie się treści stworzonych przez sztuczną inteligencję na platformach społecznościowych, Meta ogłosiła nową inicjatywę mającą na celu oznaczanie tych treści. Współpracując z czołowymi firmami technologicznymi, Meta dąży do opracowania standardów, które pozwolą użytkownikom łatwo rozpoznać, czy dana treść została wygenerowana przez AI. Jakie konsekwencje ma to dla użytkowników mediów społecznościowych? Oto co trzeba wiedzieć.

Meta wprowadza oznaczenia dla treści wygenerowanych przez AI

Meta, firma odpowiedzialna za platformy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram i Threads, ogłosiła nową inicjatywę mającą na celu oznaczanie treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję (AI). Decyzja ta wynika z obaw dotyczących braku zaufania użytkowników do treści, które mogą być tworzone przez AI, a także z potrzeby zapewnienia przejrzystości wobec społeczności.

Samsung Galaxy S24. Rewolucja w świecie smartfonów dzięki AI

Współpraca z czołowymi firmami technologicznymi w celu opracowania standardów

Meta ogłosiła współpracę z wiodącymi firmami technologicznymi, takimi jak Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney i Shutterstock, aby opracować wspólne standardy techniczne dla oznaczania treści wygenerowanych przez AI. Celem jest stworzenie systemu, który automatycznie rozpoznaje, czy dana treść została stworzona przez człowieka, czy przez sztuczną inteligencję.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec z czytaniem długich e-maili. Rewolucja w Gmail

Etykiety mają być widoczne dla użytkowników

Meta planuje umieszczenie niewielkich etykiet pod nazwą użytkownika, aby wskazać, że dana treść została wygenerowana przez AI. Choć projekt oznaczeń nie jest jeszcze ostateczny i może ulec zmianie, Meta już teraz rozpoczęła oznaczanie treści wygenerowanych przez niedostępne w Polsce narzędzia Meta AI. 

Docelowo wszystkie treści generowane przez AI na platformach społecznościowych Mety będą podlegać oznaczeniu, co ma zapewnić użytkownikom większą przejrzystość i zaufanie do publikowanych treści.