Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Nieopłacanie abonamentu RTV grozi obniżeniem emerytury. Skarbówka przesyła wezwania do zapłaty
Bartosz Onuczyński
Bartosz Onuczyński 23.04.2024 10:02

Nieopłacanie abonamentu RTV grozi obniżeniem emerytury. Skarbówka przesyła wezwania do zapłaty

oglądanie TV
Fot. Sabine van Erp/Pixabay

Nieopłacony abonament RTV może skutkować zmniejszeniem emerytury. Poczta Polska pobiera opłaty za abonament, jednak nieuregulowane należności mogą prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych dla emerytów. Jakie są potencjalne zagrożenia związane z brakiem płatności i kto jest zwolniony z tego obowiązku?

Poczta Polska inkasuje opłaty za abonament RTV

Poczta Polska jest instytucją odpowiedzialną za pobieranie opłat za abonament RTV. Koszt abonamentu zależy od posiadanych urządzeń: za telewizor i radio wynosi odpowiednio 27,30 zł miesięcznie, natomiast za radio - 8,70 zł miesięcznie. Termin płatności upływa zawsze 25. dnia każdego miesiąca

To koniec 800 plus dla niektórych rodzin? Nadchodzą rewolucyjne zmiany Testament nagrany smartfonem? Ministerstwo pracuje nad zmianami

Brak opłaty grozi konsekwencjami

W przypadku braku zapłaty abonamentu RTV, Poczta Polska wysyła wezwanie do uregulowania należności. Dłużnik ma 7 dni na uregulowanie zaległości. Jeśli dług pozostanie nieuregulowany, sprawa zostaje przekazana do urzędu skarbowego. W przypadku emerytów, część emerytury może zostać zajęta na pokrycie zadłużenia

Skarbówka może ściągnąć dług z: 

  • rachunku bankowego, 
  • nadpłaty podatku,
  • emerytury, 
  • pensji
  • za pośrednictwem komornika. 

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja w przychodniach. Zacznie się już 1 czerwca

Wyjątki od obowiązku opłaty

Nie każdy emeryt jest zagrożony zmniejszeniem swojej emerytury z powodu zaległych opłat za abonament RTV. Pewne grupy emerytów są zwolnione z tego obowiązku. Nie muszą oni płacić abonamentu, jeśli są w jednej z następujących kategorii:

  • Osoby po 75. roku życia.
  • Osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej.
  • Inwalidzi wojenni lub wojskowi.
  • Osoby po 60. roku życia, otrzymujące emeryturę nieprzekraczającą 50% średniego wynagrodzenia.