Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Oni nie muszą płacić abonamentu RTV. Mamy listę osób zwolnionych z opłaty
Bartosz Onuczyński
Bartosz Onuczyński 29.05.2024 09:32

Oni nie muszą płacić abonamentu RTV. Mamy listę osób zwolnionych z opłaty

pilot do telewizora
Fot. DC Studio/Freepik

W 2025 roku obowiązują nowe stawki za abonament RTV, jednak grupa osób zwolnionych z opłat pozostaje bez zmian. Oto szczegółowa lista osób zwolnionych z opłat oraz wymaganych w tym celu dokumentów.

Osoby z niepełnosprawnościami

Z opłat abonamentowych zwolnione są osoby, które zostały uznane za niezdolne do pracy lub posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. Konkretnie dotyczy to:

 • Osób z orzeczeniem I grupy inwalidztwa, całkowitą niezdolnością do pracy, znacznego stopnia niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.
 • Osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną.
 • Osób niesłyszących i niewidomych, przy spełnieniu określonych kryteriów, takich jak posiadanie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności wzrokowej.
Policja weszła do siedzib Xiaomi Polska. Trwa postępowanie YouTube nagle przestał działać poprawnie? Znamy rozwiązanie

Osoby spełniające kryteria dochodowe i socjalne

Zwolnione z opłat są także osoby, które spełniają określone kryteria dochodowe i socjalne. Należą do nich:

 • Osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Osoby bezrobotne, posiadające zaświadczenie z urzędu pracy.
 • Osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego.
 • Osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość brutto nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Na rok 2024 ta kwota wynosi 3577,74 zł brutto.

ZOBACZ TAKŻE: Ważne zmiany na Allegro od czerwca. Dotkną wszystkich

Kombatanci, weterani i seniorzy powyżej 75 roku życia

Kolejnymi osobami zwolnionymi z opłat są również:

 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Wymagane jest przedstawienie książki inwalidy wojennego lub wojskowego, bądź legitymacji osoby represjonowanej.
 • Członkowie rodzin po wskazanych kombatantach.
 • Osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.
 • Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i zarejestrowali odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Są automatycznie zwolnieni z obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Aby skorzystać z przysługujących zwolnień, konieczne jest zgłoszenie tego faktu w placówce pocztowej wraz z odpowiednią dokumentacją. Pamiętajmy, że formalna rejestracja odbiornika oraz dostarczenie wymaganych dokumentów to klucz do zwolnienia z opłat abonamentowych.