Tech.BiznesINFO.pl > Sztuczna inteligencja > Parlament Europejski przegłosował akt o sztucznej inteligencji
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 13.03.2024 20:15

Parlament Europejski przegłosował akt o sztucznej inteligencji

Parlament Europejski
Fot. Unsplash/Guillaume Périgois

W Parlamencie Europejskim przegłosowano pierwsze na świecie kompleksowe ramy prawne dla rozwoju SI. Akt o sztucznej inteligencji oczywiście nie jest idealny i prędzej czy później będzie wymagał poprawek i uzupełnień, niemniej Europejczycy już teraz mogą mieć powody do dumy i zadowolenia.

Akt o sztucznej inteligencji przegłosowany

Nowe prawo, które ma uregulować rozwój sztucznej inteligencji na terytorium Unii Europejskiej zostało przegłosowane stosunkiem głosów 523 do 46 przy 49 wstrzymujących się. Przewaga jest więc miażdżąca, choć nie sposób powiedzieć, że prace nad aktem przebiegały gładko.

Wręcz przeciwnie, na ostatniej prostej toczyła się istna batalia, w której największe gospodarki Unii, głównie Francja, próbowały ugrać dla siebie jak najwięcej. Mimo to w grudniu udało się sfinalizować prace i dziś rezultaty zostały przegłosowane w Parlamencie. Tak dzisiejsze wydarzenie komentuje  Brando Benifei z Komisji Rynku Wewnętrznego:

Wreszcie mamy pierwsze na świecie wiążące prawo dotyczące sztucznej inteligencji, które będzie zmniejszać ryzyko, stwarzać możliwości, zwalczać dyskryminację i zapewniać przejrzystość. Dzięki Parlamentowi niedopuszczalne praktyki związane ze sztuczną inteligencją zostaną zakazane w Europie, a prawa pracowników i obywateli będą chronione.

Celem Wspólnoty jest więc zachowanie w pracach nad SI wartości, której przyświecają jej samej: ochrony praw podstawowych, rządów prawa i równowagi w rozwoju.

Unia Europejska jako pierwsza na świecie uregulowała sztuczną inteligencję. Co to oznacza w praktyce?

Najważniejsze regulacje

W praktyce akt o sztucznej inteligencji określa fundamentalne zasady, których muszą trzymać się podmioty rozwijające SI i dostarczające swoje produkty na europejski rynek. Zakazem są objęte następujące cechy, funkcje i zastosowania oprogramowania:

  • budowa systemu kategoryzowania użytkowników w sposób wykorzystujący wrażliwe dane, np. poglądy polityczne, wyznanie, przekonania filozoficzne, orientację seksualną czy rasę,
  • agregowanie zdjęć z internetu lub materiałów przechwyconych z kamer przemysłowych zlokalizowanych w miejscach publicznych w celu tworzenia baz danych, dzięki którym powstawać będą algorytmy rozpoznawania twarzy,
  • rozpoznawanie emocje w miejscu pracy i placówkach edukacyjnych.
  • systemy punktacji społecznej bazujące na zachowaniu i cechach osobistych; chodzi o
  • systemy, które działają np. w Chinach, gdzie na podstawie zachowania zgodnego z linią partii decyduje się np. o zdolności kredytowej danego obywatela,
  • systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję w celu wpływania wolną wolę ludzi,
  • systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, które wykorzystują ludzkie słabości, np. związane z wiekiem, niepełnosprawnością, umiejętnościami społecznymi czy sytuacją ekonomiczną.

Kary za naruszenie zakazów mogą wynieść od 7,5 mln euro oraz 1,5 proc. globalnego obrotu do 35 mln euro oraz 7 proc. globalnego obrotu. Osobne regulacje w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji opracowano dla służb i organów ścigania.

Co dalej z aktem o sztucznej inteligencji?

W tej chwili trwają prace nad poprawkami ostatecznego brzmienia aktu i tłumaczenie. Akt zostanie przyjęty przed końcem kadencji Parlamentu, zaraz po zatwierdzeniu przez Radę Europejską, co jest w tym przypadku formalnością. Akt wejdzie życie 20 dni po ogłoszeniu, zaś w pełni będzie obowiązywał do 24 miesięcy po wejściu w życie. Podobnie jak miało to miejsce w akcie o rynku cyfrowym, kolejne regulacje zaczną obowiązywać w ramach kolejnych etapów wdrożenia.