Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Zastrzegłeś numer PESEL? O tym musisz teraz pamiętać
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 17.06.2024 18:44

Zastrzegłeś numer PESEL? O tym musisz teraz pamiętać

dowód osobisty
Fot. materiały własne

1 czerwca br. w życie weszły regulacje dotyczące zastrzeżenia numeru PESEL. Dzięki nim banki, podmioty finansowe, notariusze i dostawcy usług telekomunikacyjnych muszą weryfikować przed zawarciem umów czy dane obywateli nie zostały zastrzeżone. Jakie możliwości i ograniczenia pociąga za sobą zastrzeżenie numeru PESEL?

Ograniczenia po zastrzeżeniu numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni nas przed zaciąganiem zobowiązań w naszym imieniu przez osoby, które bezprawnie posługują się naszymi danymi. Zobowiązane podmioty muszą odmawiać usług, jeśli ktoś posługuje się przy próbach zawarcia umów wykorzystać PESEL, który został zastrzeżony w centralnej bazie.

Co więcej, nawet jeśli podmioty dopuszczą się uchybień, tj. zawrą umowę z osobą korzystająca z zastrzeżonego numeru PESEL, to na jego właścicielu nie będą spoczywać obowiązki udowadniania, że to nie on zaciągnął zobowiązania. Z zastrzeżonym numerem PESEL:

  • nie skorzystamy z kredytu, pożyczki, rat i płatności odroczonej, 
  • nie podpiszemy u notariusza umowy sprzedaży i kupna,
  • nie podpiszemy umowy z firmami telekomunikacyjnymi. 
Ukryta funkcja mObywatel. Wielu Polaków nie ma o niej pojęcia

Jak zastrzec PESEL?

Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać na trzy sposoby. Pierwszy z nich to użycie serwisu internetowego mobywatel.gov.pl. Po zalogowaniu z użyciem Profilu Zaufanego czy bankowości elektronicznej znajdziemy tam moduł pozwalający dokonać operacji jednym kliknięciem. Drugi to aplikacja mobilna mObywatel, gdzie procedura przebiega identycznie.

Zobacz: Poważny problem z BLIK-iem. Przelewy trafiają do złych adresatów

Trzecim sposobem na zastrzeżenie numeru PESEL jest złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gminy. Należy pamiętać, że po dokonaniu operacji podejmować wymienionych działań nie będą mogli także prawowici właściciele numeru, także po okazaniu np. dokumentu tożsamości. Cofnąć zastrzeżenie można tymi samymi sposobami: na mobywatel.gov.pl, w aplikacji mObywatel lub dzięki wnioskowi do urzędu gminy.

Działania banków w praktyce

Warto zaznaczyć, że część banków zdecydowała się na restrykcyjne podejście do implementacji przepisów i odmawia wykonywania wszystkich operacji wymagających numeru PESEL, jeśli został on zastrzeżony. W rezultacie niemożliwe jest nawet osobiste wypłacenie pieniędzy z konta w placówce banku.

Ponadto niektóre placówki wprowadziły zasadę, że operacji można dokonywać dopiero 12 godzin po cofnięciu zastrzeżenia. Warto o tym pamiętać przed udaniem się do oddziału banku lub skorzystać z bankomatu.