Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Abonament RTV. Te osoby są zwolnione z opłaty
Laura Młodochowska
Laura Młodochowska 23.05.2024 22:35

Abonament RTV. Te osoby są zwolnione z opłaty

pilot telewizja
Fot. Unsplash.com/Piotr Cichosz

Poczta Polska przypomina – każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego bądź radiofonicznego ma obowiązek jego rejestracji i uiszczania z tego tytułu opłat abonamentowych. Nie leży to jednak w interesie niektórych odbiorców, którzy skutecznie unikają opłaty. Jak się okazuje, są też osoby, które nie muszą płacić za abonament RTV. Sprawdź, czy znajdujesz się w tym gronie.

Abonament RTV 2024. Kto musi płacić?

W teorii każdy posiadacz radioodbiornika bądź telewizora powinien zgłosić ten fakt do Poczty Polskiej, a następnie uiszczać odpowiednią opłatę. Nieważne, czy posiadamy np. telewizję kablową, satelitarną, czy korzystamy z platformy cyfrowej – wszystkie osoby posiadające odbiorniki muszą płacić abonament RTV. Warto jednak pamiętać, że opłata obowiązuje w ramach jednego gospodarstwa bez względu na to, ile z wymienionych sprzętów posiadamy.

Nigdy nie odbieraj tych numerów. Możesz łatwo stracić pieniądze

Ile wynosi abonament RTV za cały rok?

Jakie stawki obowiązują za abonament RTV w 2024 roku? Jak się okazuje, pozostały one na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. Jeśli chcemy opłacać nasze odbiorniki raz w miesiącu, ich koszt wynosi:

 • 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik,
 • 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny.

Jeśli co miesiąc będziemy uiszczać opłatę, ta wyniesie w ciągu 12 miesięcy 327,60 zł.

ZOBACZ: Bank PKO BP wydał ważny komunikat. Każdy klient powinien to wiedzieć

Abonament RTV – kto jest zwolniony z opłat?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu zwolnienia z płacenia abonamentu RTV dla określonych grup. Szczegółowe wytyczne co do tego znalazły się w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Płacić za odbiorniki nie muszą:

 • osoby zaliczone do I grupy inwalidów;
 • osoby o stwierdzonej całkowitej niezdolności do pracy;
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • osoby, które ukończyły 75 lat;
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, lub rentę socjalną z ZUS bądź innego organu emerytalno-rentowego;
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent;
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;
 • osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, a także kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (w tym także członkowie ich rodzin);
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem;
 • osoby posiadające status weterana poszkodowanego.

Co zrobić, aby potwierdzić swoje zwolnienie z opłat? Należy przedstawić w placówce pocztowej dowód osobisty wraz z dokumentami, uprawniającymi nas do ominięcia płatności za abonament RTV. Następnie musimy złożyć specjalne oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Źródło: rtv.poczta-polska.pl, https://isap.sejm.gov.pl/.