Tech.BiznesINFO.pl > Cyberbezpieczeństwo > Rekordowa liczba wyłudzeń kredytów. Jak zastrzec numer PESEL?
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 23.04.2024 17:22

Rekordowa liczba wyłudzeń kredytów. Jak zastrzec numer PESEL?

mobywatel
Fot. materiały własne

Liczba prób wyłudzeń pieniędzy z użyciem czyjejś tożsamości rośnie szybciej niż świadomość obywateli w obszarze bezpieczeństwa danych. Również najnowsze dane potwierdzają negatywny trend - w ostatnim kwartale liczba incydentów była najwyższa w 16-letniej historii badań.

Rekordowa liczba prób wyłudzeń

W raporcie InfoDOK sporządzonym przez Związek Banków Polskich podano najnowsze informacje dotyczące liczby prób wyłudzeń kredytów.  W I kwartale br. było ich 3085, przy czym mowa oczywiście o próbach udaremnionych. Łącznie w ciągu ostatnich miesięcy zapobiec wyłudzeniom kredytu udało się 105 10 razy. ZBP nie pokusiło się o oszacowanie liczby udanych wyłudzeń. Ciemna liczba przestępstw może być znacznie wyższa.

Co ciekawe, można zaobserwować trend, w którym wyłudzający wolą pozyskiwać niższe kwoty, lecz częściej. O ile bowiem liczba prób jest rekordowa, tak wysokość kwot, których wypłacenie udało się udaremnić wyniosła 82,9 zł mln zł. Jest to co prawda aż o 55 proc. więcej niż przed rokiem, niemniej ZBP zwraca uwagę, że średnia z ostatnich lat jest wyższa i wynosi 90,4 mln zł.

Podatek od aut spalinowych. Wiadomo już, kiedy ma wejść w życie

Na horyzoncie duże zmiany

Choć liczba wyłudzeń rośnie z roku na rok (ostatni rekord padł w 2023 r.), to tendencja ta ma szansę się odwrócić. Już pod koniec zeszłego roku pojawiła się możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Dzięki niej nikt, nawet jego posiadacz, nie może dokonywać wielu operacji, także zaciągać zobowiązań finansowych.

Zastrzec PESEL można już dziś, jednak dopiero 1 czerwca br. podmioty udzielające pożyczek i kredytów będą zobowiązane do weryfikacji, czy wykorzystany we wniosku PESEL nie figuruje w bazie dokumentów zastrzeżonych. Wówczas podejmowanie jakichkolwiek kwot będzie niemożliwe, a sam właściciel numeru PESEL będzie miał dostęp do informacji, czy jego dane nie były wykorzystane podczas próby wyłudzenia.

Jak zastrzec PESEL?

Zastrzec PESEL może każda osoba pełnoletnia. Można tego dokonać w wersji przeglądarkowej usługi mObywatel, w aplikacji mobilnej mObywatel lub w urzędzie gminy.

W pierwszym wariancie wystarczy przejść pod adresem mobywatel.gov.pl. Tam należy dokonać uwierzytelnienia z użyciem Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Następnie należy wybrać w menu pozycję Zastrzeż PESEL. W przypadku aplikacji mobilnej po zalogowaniu należy skorzystać z modułu Zastrzeż PESEL i włączyć w nim funkcję. W tych samych miejscach można cofnąć zastrzeżenie.

W przypadku zastrzeżenia w urzędzie obywatele Polski muszą mieć przy sobie dowód, aplikację mObywatel lub paszport. Osoby z innym obywatelstwem muszą okazać dokument, na podstawie którego będzie możliwe potwierdzenie tożsamości. Ponadto zabrać trzeba ze sobą wniosek o zastrzeżenie dostępny na gov.pl. Dokument należy dostarczyć do urzędu gminy.