Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Tajemniczy kod na prawie jazdy. Lepiej to wiedzieć, można dostać mandat
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 19.05.2024 21:25

Tajemniczy kod na prawie jazdy. Lepiej to wiedzieć, można dostać mandat

prawo jazdy
Fot. materiały własne

Rewers prawa jazdy przedstawia tabelę, której jedna z kolumn oznaczona jest liczbą 12. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jakie znaczenie mają widoczne tam zapisy, co może się okazać bardzo przykre w konsekwencjach. Za uchybienia do zapisanych tam zaleceń można zapłacić nawet 1,5 tys. zł mandatu.

Rubryka 12 na rewersie prawa jazdy

Podkarpacka policja przypomina o znaczeniu kolumny 12 na rewersie prawa jazdy. Znajdują się tam zapisy dotyczące orzeczenia lekarskiego. Jeśli w kolumnie 12 na naszym prawie jazdy widnieją kody, wówczas oznacza to, że pojazd możemy prowadzić wyłącznie z wymaganą korektą lub ochroną wzroku.

Oprócz narażania innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo, prowadzenie pojazdu bez wymaganej korekty może w niektórych przypadkach poskutkować nawet odebraniem prawa jazdy. Jazdę wbrew zaleceniom lekarza, np. bez wymaganych okularów korekcyjnych, traktuje się wówczas jako jazdę bez uprawnień, zupełnie jakby w ogóle nie dysponowało się prawem jazdy.

Czy pasażer w samochodzie może pić alkohol? Od reguły są wyjątki

Kody w kolumnie 12 na prawie jazdy

W rubryce 12 w odniesieniu do korekty lub ochrony wzroku może widnieć aż sześć kodów odpowiadających kolejnym środkom. Są to:

  • 01.01 – okulary,
  • 01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
  • 01.03 – okulary ochronne,
  • 01.04 – szkła przyciemnione,
  • 01.05 – przepaska na oko,
  • 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe.

Warto zaznaczyć, że w przypadku kierowców ze starszym blankietem prawa jazdy w kolumnie 12 wpisany będzie wyłącznie kod 01, co oznacza ogólnie wymaganą korektę lub ochronę wzroku bez wskazania konkretnych środków.

Konsekwencje prawne

Policja przypomina, że niedopełnienie obowiązków w zakresie korekty lub ochrony wzroku podlega karze na podstawie art. 94 § 1. Kodeksu wykroczeń. Stanowi on: “Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych”. 

Ponadto obowiązuje § 3 tego samego artykułu: “W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów”.