Tech.BiznesINFO.pl > FinTech > Ważne zmiany w Banku Pekao. Podjęto kluczową decyzję
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 17.04.2024 14:04

Ważne zmiany w Banku Pekao. Podjęto kluczową decyzję

bank pekao
Fot. materiały własne

Nachodzą ważne zmiany w Banku Pekao. Dziś miało miejsce walne zgromadzenie akcjonariuszy banku, którego elementem był wybór nowej rady nadzorczej. Nie obyło się bez zgrzytów.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Banku Pekao

Jak informuje money.pl, najważniejszym punktem zgromadzenia akcjonariuszy był tym razem wybór nowej Rady Nadzorczej. Była to konieczność podyktowana wygaśnięciem kadencji poprzedniego składu.

Kadencja wygasła formalnie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z działalności Banku Pekao. Jego kondycję zreferował Leszek Skiba, przez Pekao. Podkreślił on, że wyniki były rekordowe, podobnie jak wysokość dywidendy. Bank Peka zarobił w 2023 roku 6,5 mld zł.

Ważny komunikat PKO BP. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich klientów

Nowy skład rady nadzorczej

Swoje kandydatury do rady nadzorczej zgłosili akcjonariusze - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Fundusz Rozwoju - przy czym nie doszło do głosowania w sprawie odwołania obecnych członków.

ZUS dysponujący 20 proc. udziałów zaproponował czterech kandydatów: Artura Olecha, Bartosza Grześkowiaka, Jacka Neściora i Roberta Sochackiego. Z kolei PFR (12,8 proc. udziałów) przedstawił Annę Wawrzyńczak-Palynyczak, Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego, Radosława Niedzielskiego oraz Artura Nowak-Fara.

Wszystkie kandydatury zostały zatwierdzone, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na operacje Banku Pekao. Najważniejszą z nich może być odwołanie aktualnego prezesa. Leszek Skiba piastuje swoje stanowisko od kwietnia 2020 r.

Głos pracowników i związkowców

Ważnym, lecz nieoczekiwanym przez akcjonariuszy elementem walnego zgromadzenia było zajęcie głosu przez przedstawicielkę pracowników. Wyraziła ona opinię, że pracownicy banku zatrudnieni w pionie detalicznym są najgorzej traktowaną częścią i poprosiła o podniesienie w nim panującej kultury wewnętrznej. W trakcie wypowiedzi przerywano jej, by finalnie wyłączyć mikrofon.

Wówczas głos zajął przedstawiciel związku zawodowego Bankowiec. Zapytał on akcjonariuszy o wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz stwierdził, że dotychczasowy zarząd pozbawił pracowników niektórych nagród. Obie wypowiedzi zostały zbyte przez wiceprezesa Pawła Strączyńskiego stwierdzeniem, że pracownicy otrzymali podwyżki.

Źródło: money.pl