Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Nowe ceny abonamentu RTV. Te osoby nie muszą go płacić
Paula Drechsler
Paula Drechsler 06.11.2023 12:48

Nowe ceny abonamentu RTV. Te osoby nie muszą go płacić

tv
cottonbro studio/pexels

Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta cena opłat za abonament RTV. To obowiązkowa opłata. Muszą ją płacić ci, którzy posiadają w domu radio lub telewizor. Jest jednak kilka wyjątków, oto lista osób zwolnionych z uiszczania zapłaty za abonament.

Ile będzie kosztował abonament RTV w 2024 r.?

Z przeprowadzonych w Polsce badań wynika, że aż 94,7 proc. gospodarstw domowych w naszym kraju jest w posiadaniu odbiornika telewizyjnego. Stosunkowo rzadziej dysponowanie telewizorem deklarują mieszkańcy dużych miast, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (89,5 proc.), podaje PAP. Radio na wyposażeniu mieszkania posiada natomiast 81,2 proc. gospodarstw domowych - przy czym 37,5 proc. ma jedno takie urządzenie, a 43,7 więcej, przekazuje PAP. Za każdy odbiornik TV i za każdy odbiornik radiowy trzeba uiszczać obowiązkową opłatę w ramach abonamentu RTV. Przy takiej liczbie posiadaczy tych urządzeń generuje się niemała kwota.

Co więcej, stawka za tę obowiązkową składkę już za chwilę wzrośnie. Od 1 stycznia 2024 roku Polacy objęci obowiązkową daniną będą musieli zapłacić 8,70 zł miesięcznie za każdy radioodbiornik, a w przypadku dysponowania odbiornikiem telewizyjnym, lub telewizorem oraz radiem, trzeba będzie płacić 27,30 zł miesięcznie, podaje Interia. Jest to dla wielu osób spory wydatek w skali roku, a za niepłacenie go grożą wysokie kary. Jest jednak kilka grup osób zwolnionych z tej daniny.

Dostęp do Netflixa bez płacenia abonamentu. To możliwe, oto co trzeba zrobić

Zniżki na abonament i zwolnienie z opłat za RTV

Wysokość opłat za abonament RTV jest ustalona Rozporządzeniem KRRiT z dnia 10 maja 2023r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r.m wyjaśnia Poczta Polska. Na swojej stronie internetowej instytucje precyzuje ponadto, że jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę za radio, wówczas koszt za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł. Płacąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas cena za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł. 

- Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są w tabeli opłat. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki, o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego - podaje instytucja, a na stronie rtv.poczta-polska.pl można sprawdzić, jak ceny kształtują się po rabatach.

Jeśli chodzi o zwolnienie z tych opłat, to jest kilka różnych regulacji w tej kwestii. Poniżej prezentujemy pełną listę osób, które nie muszą uiszczać daniny.

Kto nie musi płacić za abonament RTV?

Warto pamiętać, że aby korzystać ze zwolnienia z opłat, nie wystarczy należeć do jednej z grup wypisanych poniżej. Trzeba dodatkowo w placówce pocztowej przedstawić dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do korzystania ze zwolnienia z opłat. Do tego konieczny jest dowód osobisty i złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. “Zgodnie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik, obowiązane są zgłosić w placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła", wyjaśnia Poczta. Oto kto nie musi płacić abonamentu, skróconą listę przygotował portal Business Insider:

 • osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego 
 • osoby, które ukończyły 75. rok życia, 
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, 
 • członkowie rodzin po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
 • osoby bezrobotne, 
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, 
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., 
 • członkowie rodzin pozostałych po osobach, które do chwili śmierci pobierały rentę z tytułu inwalidztwa,
 • osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. znosi ponadto obowiązek składania oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia od opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do tego zwolnienia przez osoby, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik, precyzuje Poczta Polska. Dokładną rozpiskę grupy zwolnionych z uiszczania daniny można znaleźć tutaj: rtv.poczta-polska.pl/pdf/tab_zwolnien.pdf