Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Zacznie się już jutro. Duże zmiany dla wielu kierowców
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 21.05.2024 21:06

Zacznie się już jutro. Duże zmiany dla wielu kierowców

autobus
Fot. Unsplash/Hobi industri

Już jutro w życie wchodzą nowe regulacje, które obejmą kierowców autobusów. Zmiany są duże i dotyczą m.in. czasu i odraczania odpoczynku, podziału przerw czy przedłużania doby. Nowe prawo jest rezultatem wdrożenia rozporządzenia, którego celem jest dostosowanie realiów prawnych do praktyki kierowców.

Nowe prawo dla kierowców autobusów

Zmiany wynikające z rozporządzenia WE 561/2006 podsumowała firma Inelo, która zwraca uwagę, że dotychczasowe prawo w wielu aspektach okazywało się niepraktyczne i utrudniało pracę kierowców. Dlatego zdecydowano się wprowadzić bardziej elastyczne regulacje m.in. w obszarze dzielenia przerw.

W świetle nowego prawa podczas jazdy ciągłej możliwe będzie podzielenie przerwy trwającej 45 minut na dwie części, z których każda będzie musiała trwać przynajmniej 15 minut. Należy jednak pamiętać, że suma przerw musi wynosić minimum 45 minut.

Tajemniczy kod na prawie jazdy. Lepiej to wiedzieć, można dostać mandat

Możliwość wydłużenia doby

Rozporządzenie stanowi także o specjalnych warunkach, w których możliwe jest przedłużenie doby o godzinę. Mowa więc o 25-godzinnej dobie, jednak z zastrzeżeniem, że nowe prawo nie dotyczy załogi, która dysponuje 30-godzinną dobą. Aby skorzystać z dodatkowej godziny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • Wydłużenie nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, warunkom pracy oraz nie może także powodować naruszeń czasu pracy.
  • Dotyczy wyłącznie pojedynczych okazjonalnych przewozów osób.
  • W dniu, w którym wykorzystywane jest odstępstwo, łączny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć siedmiu godzin.
  • W przypadku jednorazowego wykorzystania przedłużenia pojedyncza usługa przewozu okazjonalnego osób musi trwać co najmniej sześć kolejnych okresów 24-godzinnych.
  • W przypadku dwukrotnego wykorzystania przedłużenia pojedyncza usługa przewozu okazjonalnego osób musi trwać co najmniej osiem kolejnych okresów 24-godzinnych.

Zobacz: Abonament RTV a radio w samochodzie. Sypią się wysokie kary

Odroczenie odpoczynku i dokumentacja

Ponadto dla wycieczek krajowych możliwe jest już odroczenie tygodniowych odpoczynków  o 12 dobowych okresów. Wcześniej taka możliwość była dostępna tylko dla okazjonalnych przewozów międzynarodowych. Inelo przedstawia zasady:

  • Odstępstwo dotyczy wyłącznie pojedynczej usługi okazjonalnego przewozu osób.
  • Przed skorzystaniem z odstępstwa kierowca musi odebrać tygodniowy regularny odpoczynek (45 h).
  • Po skorzystaniu z odstępstwa kierowca zobowiązany jest odebrać dwa odpoczynki tygodniowe regularne (90 h) lub jeden regularny i jeden skrócony (69 h), który zostanie zrekompensowany w ciągu trzech kolejnych tygodni od zakończenia odstępstwa.
  • Autobus musi być wyposażony w tachograf cyfrowy.
  • Podczas jazdy w godzinach od 22 do 6 pojazd prowadzony jest przez załogę lub przerwy w jeździe ciągłej muszą być robione co 3 godziny jazdy, a nie co 4,5.

Aby skorzystać z nowych praw, konieczne  jest dysponowanie odpowiednią dokumentacją. Składa się na nią formularz przejazdu zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009, który wystawia firma transportowa. Należy pamiętać, że formularz powinien być przechowywane w pojeździe w wersji cyfrowej lub papierowej za okres minimum 28 dni wstecz.

Źródło: inelo.pl