Tech.BiznesINFO.pl > Internet i TV > Vectra ukarana przez UOKiK. Klienci mogą liczyć na zwrot pieniędzy
Maciej Olanicki
Maciej Olanicki 14.12.2023 09:57

Vectra ukarana przez UOKiK. Klienci mogą liczyć na zwrot pieniędzy

telewizja
Fot. JETSHOOTS.com / Pexels

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta podjął decyzję w sprawie świadczącej dostęp do telewizji i internetu firmy Vectra. Przez lata jej klienci byli zmuszeni do korzystania z dodatkowych usług, co zostało uznane za naruszające prawo. Teraz wiadomo już, że mogą się oni ubiegać o zwrot pieniędzy.

„Bezpieczny Internet” w Vectrze

Do maja 2020 roku podpisanie umowy z Vectrą wiązało się z koniecznością skorzystania z usługi dodatkowej – „Bezpiecznego Internetu”. Było to oprogramowanie, które miało chronić przed szkodliwym oprogramowaniem. Włączenie dodatkowej usługi było konieczne, aby skorzystać z korzystnych warunków oferowanych przez Vectrę.

Co jednak najważniejsze, nie zachodziła możliwość, aby skorzystać z oferty bez usługi „dodatkowej”. W momencie nawiązywania było to niemożliwe, zaś „Bezpieczny Internet” był darmowy tylko do 4 miesięcy od podpisania umowy. Następnie można było zrezygnować, niemniej jeśli klient tego nie zrobił, usługa była przedłużana automatycznie, a wysokość abonamentu wzrastała o 6,90 zł.

Zapukają do drzwi i przeprowadzą kontrolę. Zacznie się już w styczniu

Klienci muszą mieć możliwość odmowy

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie ma wątpliwości, że stosując takie praktyki, Vectra naruszała prawa konsumentów. Największe zastrzeżenia budzi zwłaszcza praktyka przedłużana usługi dodatkowej, co skutkuje automatycznym wzrostem opłat ponoszonych przez abonentów. Według prezesa UOKiK do takich podwyżek jest wyraźna zgoda klientów:

Włączenie dodatkowych, płatnych usług zawsze musi odbywać się za wyraźną, świadomą zgodą konsumenta. Chodzi o zapewnienie realnego wyboru i możliwości odmowy. Konsument powinien zadecydować, czy świadczenie jest mu potrzebne i czy chce ponosić związane z nim koszty, które wykraczają poza uzgodnioną opłatę za usługę podstawową, np. dostępu do internetu lub telewizji.

Zgoda ze strony klienta na podwyższenie kosztów usług powinna odbywać się najpóźniej w momencie wyrażenia woli zawarcia umowy. W przypadku Vectry było odwrotnie.

UOKiK zobowiązuję Vectrę do zwrotów

UOKiK podjął decyzję, aby zobowiązać Vectrę do pozytywnego rozpatrywania reklamacji złożonych przez klientów w sprawie usługi „Bezpieczny Internet”. W praktyce oznacza to, że każdy, kogo objął automatyczny wzrost kosztów, po złożeniu reklamacji otrzyma zwrot pieniędzy.

Maksymalnie będzie do zwrot za 24 płatności, co przekłada się na kwotę na 165,60 zł. Ponadto zwroty za maksymalnie 5 pierwszych faktur do 35,50 zł otrzymają wszyscy, którzy skorzystali z usługi, ale zrezygnowali z „Bezpiecznego Internetu”, zanim Vectra zaczęła naliczać dodatkowe kwoty. Choć decyzja nie jest prawomocna, Vectra zobowiązała się już do realizacji zobowiązań, do których wzywa UOKiK. Warto pamiętać, że prawo do zwrotów mają aktualni, ale tez byli klienci firmy.